Obrazac osnovnih podataka za atletičare korisnike programa saveza

Zagreb (14.12.2020.) - Zbog razvidnosti podataka i radi bolje mogućnosti praćenja te sukladno dokumentima saveza, molimo sve trenere da za atletičare u selekcijama dostave popunjeni obrazac u prilogu, u protivnom realizacije zahtjeva neće biti moguća.

Svi podaci u obrascu koristiti će se isključivo za potrebe rada Ureda HAS-a.

Obrazac treba dostaviti elektronskom poštom najkasnije do 01.01.2021. na službenu e-mail adresu HAS-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Obrazac osnovnih podataka za atletičare korisnike programa saveza