Obnova trenerskih licenci za 2021. - Obavijest

Zagreb (16.12.2020.) - Zbog pogoršane situacije vezano uz pandemiju COVID-19 te mjere Stožera civilne zaštite RH, ove godine neće biti održan seminar za atletske trenere, već naknadno kada ćemo biti u mogućnosti isti organizirati.

Temeljem Pravilnika o licenciranju trenera omogućiti će se produženje licenci trenerima sukladno Zakonu o sportu. Molimo sve atletske klubove (članice HAS-a) da do 22.12.2020. podnesu zahtjev za produljenje trenerskih licenci.

U zahtjevu (u prilogu 1) je potrebno navesti slijedeće:  

Prilog 1: Obrazac za licenciranje trenera_HAS

  1. Ime i prezime trenera
  2. Popis atletičara koje trenira
  3. Kopija isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova u atletici (diploma i sl.)
  4. Uvjerenje iz kaznene evidencije, temeljem čl. 14 ZOPPKER
  • Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravosuđa putem pošte, a da bi se potvrda ishodila potrebno je poslati zahtjev na službenom obrascu (u prilogu 2). Zahtjev treneri trebaju ispuniti sa svojim osobnim podacima, ali je vrlo važno da u  zaglavlje zahtjeva (gornji lijevi ugao) kao podnositelj bude naveden KLUB ZAJEDNO S ADRESOM, i da ovlaštena osoba za zastupanje kluba zahtjev potpiše i ovjeri pečatom kluba na mjesto gdje piše potpis ovlaštene osobe (donji desni ugao). Treneri su dužni priložiti i kopiju osobne iskaznice i ispunjen i potpisan obrazac suglasnosti (u prilogu 3). Zatim klub sva tri dokumenta (zahtjev, kopiju osobne i suglasnost) šalje u Ministarstvo koje će potom poštom poslati potvrde klubu. 

Adresa: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Odjel kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

VAŽNO: U obrascu se ne traži adresa kluba, ali ju je potrebno čitko nadopisati jer će Ministarstvo potvrde zbirno vraćati klubovima, a ne trenerima osobno.

 Prilog 2: Zahtjev za izdavanje potvrde za fizičku osobu_obrazac IV

Prilog 3: Izjava o suglasnosti

5. Potvrda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak

  • Ovo uvjerenje izdaje nadležni Općinski sud i to neovisno o mjestu prebivališta. Ovdje je link s adresama svih općinskih sudova za područje cijele Hrvatske:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412

Ako treneri imaju instaliran sustav e-građanin onda ne moraju osobno odlaziti na Općinski sud nego mogu uvjerenje  dobiti putem e-građanina.
 
6. Dokaz o uplaćenoj pristojbi za trenersku licencu

 Napomena: S obzirom da će za potvrde pod točkama 4. i 5. biti potrebno više vremena da se dostave, uvažiti ćemo ih i nakon zadanog roka.

Pristojbe za produljenje trenerskih licenci za 2021. godinu iznose:

- 200,00 kn za osobe sa stručnom osposobljenosti za obavljanje poslova u atletici
- 300,00 kn za osobe upisane na tečaj za trenere atletike, veleučilišni ili sveučilišni studij kineziologije
- 400,00 kn za osobe koje mogu sudjelovati u trenažnom procesu atletskog kluba pod stručnim nadzorom te ne ispunjavaju uvjete Zakona o sportu

Pristojbe se uplaćuju na račun Hrvatskog atletskog saveza.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ

Metalčeva ulica 5, Zagreb – nova adresa!!

IBAN: HR6023600001101666023

Opis: Trenerska licenca

Po primitku uplate i prispjele dokumentacije Ured Saveza izdaje te dostavlja račun.
Po primitku računa, molimo vas da u Ured HAS-a dostavite kartice (trenerske licence) kako bi ih mogli obnoviti novim naljepnicama za 2021. godinu.
Za sve naknadne upite ili eventualne nejasnoće molimo vas da se obratite Uredu Saveza.