Nova Anti-doping pravila Svjetske atletike

Zagreb (22.12.2020.) - Na preporuku odbora Jedinice za atletski integritet (Athletics Integrity Unit - AIU), Vijeće Svjetske atletike usvojilo je Anti-doping pravila za 2021. (2021 ADR) u skladu s ovlastima Vijeća prema članku 47.2 (d) Stauta. Nova Anti-doping pravila stupit će na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Anti-doping pravila za 2021. temelje se na uvjetima Svjetskog Anti-doping kodeksa za 2021. (2021 Code), koji je Svjetska Anti-doping agencija usvojila u studenom 2019. Taj kodeks stupana snagu 1. siječnja 2021. i kao potpisnik Svjetska atletika je obavezna je osigurati da su Anti-doping pravila Svjetske atletike u skladu s Kodeksom od tog datuma. Prije nego što je Vijeće usvojilo Anti-doping pravila za 2021. WADA je pismeno potvrdilo AIU-u, da su ona u skladu s navedenim kodeksom.

Vezano uz gore navedeno Svjetska atletika poslala je svim nacionalnim savezima sljedeće dokumente:

1. Anti-doping pravila za 2021. godinu

Dodatak 1 - Definicije
Dodatak 2 - Anti-doping protokoli u atletici
Dodatak 3 - Lista zabranjenih supstanci za 2021.
Dodatak 4 - Međunarodni standard za izuzeća od terapijske upotrebe
Dodatak 5 - Međunarodni standard za ispitivanje i istrage
Dodatak 6 - Međunarodni standard za upravljanje rezultatima
Dodatak 7 - Međunarodni standard za zaštitu privatnosti i osobnih podataka
Dodatak 8 - Međunarodni standard za edukaciju

2. Pregled ključnih promjena za federacije članice