Menu

Antidoping


Zagreb (01.12.2016.) - Svjetska antidopinška agencija WADA objavila je listu zabranjenih sredstava i metoda koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. godine. Osim toga WADA je objavila i listu supstanci koje su trenutno u promatračkom programu WADA-e te sažetak sa svim važnim promjenama i objašnjenjima. Ključne stvari u monitoring programu su da su kofein i nikotin u monitoring programu samo tijekom natjecanja, te da su kombinacije više beta2 agonista (lijekova za astmu) jednako tako sada u monitoring programu.

Za sve atletske trenere, atletičare i njihove liječnike objavljujemo spomenute dokumente koje možete preuzeti ovdje:

- WADA lista zabranjenih sredstva i metoda 2017 (WADA Prohibited List 2017)

- WADA promatrački program 2017 (WADA Monitoring Program 2017)

- Sažetak važnih promjenama s objašnjenjima 2017 (WADA Summary of Modifications 2017 List)


Borba protiv dopinga u športu već godinama je strateški cilj na globalnoj i nacionalnoj razini. U stvaranje politike i strategije borbe protiv dopinga u športu uključene su države, Međunarodni olimpijski odbor, međunarodne športske federacije, nacionalni športski savezi i različita vladina i nevladina tijela.

Zajednička akcija rezultirala je 1999. godine osnivanjem Svjetske antidoping agencije (WADA),  te 2003. godine donošenjem Svjetskog kodeksa protiv dopinga. Na svjetskoj konferenciji 2003., u Kopenhagenu prihvaćen je Svjetski kodeks protiv dopinga kao osnova u borbi protiv dopinga u športu širom svijeta. Države koje su usvojile i potpisale Kopenhagensku deklaraciju protiv dopinga u športu (među njima i naša) priznaju i podupiru ulogu Svjetske antidoping agencije (WADA-e) i njezin Kodeks, te su se obvezale na međunarodnu i međuvladinu suradnju u usklađivanju antidoping politike i prakse u športu.


Više informacija potražite na stranicama Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu, WADA i IAAF-e

Sponzori

Nike