Menu

Objavljen natječaj Studijskog centra za izobrazbu trenera

HASZagreb (18.05.2017.) - Kineziološki fakultet u Zagrebu dostavio je HAS-u potrebne informacije za upis pristupnika na preddiplomske stručne studije Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. 2017./18. godinu. Sve dokumente kao i obrasce možete preuzeti na sljedećim linkovima:

1. Dopis KIF-a
2. Letak
3. Natječaj za izobrazbu trenera - izvanredni studij 2017-2018
4. Natječaj za izobrazbu trenera - redoviti studij 2017-2018
5. Upute za prijavu kandidata koji su polagali državnu maturu
6. Upute za prijavu kandidata koji su srednju školu završili prije 2009-2010
7. Obrasci za prijavu - izvanredni studij
8. Obrasci za prijavu - redoviti studij

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R