Menu

Pomiču se rokovi za ispunjenje normi za EPu23 i juniorsko EP

HASZagreb (22.06.2017.) - U želji da se izađe u susret atletičarima i trenerima, a zbog relativno manje zahtjevnog puta, rokovi za ispunjenje normi za nastup Europskom prvenstvu do 23 godine (Bydgoszcz) i Europskom juniorskom prvenstvu (Grosseto) pomiču se na sljedeće datume:

Za Europsko prvenstvo do 23 godine: najkasnije 2. srpnja 2017. (prijava mora biti poslana u EA do 3. srpnja do 14:00 sati)
Za Europsko juniorsko prvenstvo: najkasnije 9. srpnja 2017. (prijava mora biti poslana u EA do 10. srpnja do 14:00 sati)

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R