Menu

Informacija oko zahtjeva za akreditacijama

HASZagreb (08.07.2017.) - Posljednjih dana učestali su zahtjevi prema Uredu Hrvatskog atletskog saveza da im se osiguraju akreditacije za predstojeće Europsko prvenstvo za juniore i juniorke u Grossetu. Prvo što želimo naglasiti je da Hrvatski atletski savez nije organizator spomenutog Europskog prvenstva te stoga ne raspolaže s akreditacija. Akreditacije i njihova distribucija su u isključivoj nadležnosti Organizatora i Europske atletike iz organizacijskih i, danas izuzetno važno, sigurnosnih aspekata i pod posebnom su kontrolom. Akreditacija nema u "slobodnoj prodaji", a akreditacije mogu dobiti samo sudionici Europskog prvenstva prijavljeni kroz sustav EA Arena, što znači da će za našu reprezentaciju, prema trenutnoj situaciji, biti dodijeljeno 18 akreditacija za natjecatelje i 13 za vodstvo puta i niti jedna akreditacija više. Svi oni koji traže akreditacije trebali bi se zapitati kako bi to izgledalo kada bi sve atletske federacije iz zemalja koje sudjeluju na prvenstvu zatražile od Organizatora akreditacije za sve one koji bi željeli gledati natjecanje. Stoga još jednom želimo naglasiti - Hrvatski atletski savez nema akreditacija osim onih koje će dobiti za članove reprezentacije prema službenoj prijavi.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R