Menu

WADA objavila novu listu zabranjenih tvari za 2018.

HASZagreb (16.11.2017.) - Svjetska antidopinška agencija WADA objavila je listu zabranjenih sredstava i metoda koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2018. godine. Osim toga WADA je objavila i listu supstanci koje su trenutno u promatračkom programu WADA-e te sažetak sa svim važnim promjenama i objašnjenjima. Ključna promjena je u lijekovima za astmu stoga posebno upozoravamo atletičare koji se liječe zbog astme da posebnu pozornost obrade na lijekove koje uzimaju.

Za sve atletske trenere, atletičare i njihove liječnike objavljujemo spomenute dokumente koje možete preuzeti ovdje:

- WADA lista zabranjenih sredstva i metoda 2018 (WADA Prohibited List 2018)

- WADA promatrački program 2018 (WADA Monitoring Program 2018)

- Sažetak važnih promjenama s objašnjenjima 2018 (WADA Summary of Modifications 2018 List)

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R