Menu

Seminar za atletske trenere

HASZagreb (22.11.2017.) - Seminar za atletske trenere održati će se, kao što je i najavljeno, 2. i 3. prosinca 2017. u Zadru - hotel Kolovare (Bože Peričića 14, Zadar). Seminar počinje u 11 sati. Teme i satnica seminara biti će objavljeni do kraja tjedna. Registracije za seminar će bit na Registracijskom stolu pored recepcije hotela od 10:00 do 10:45 sati. Prilikom registracije potrebno je predati trenersku licencu koja će biti vraćena nakon završetka seminara.

Podsjećamo vas da kandidirate trenere za sudjelovanje na seminaru. Seminar je uvjet za izdavanje trenerske licence za 2018. godinu i sudjelovanje u svim aktivnostima Hrvatskog atletskog saveza. Razumijevajući financijske zahtjeve koji se postavljaju pred klubove i trenere omogućiti ćemo dobivanje licence za sudjelovanje na seminaru samo u subotu 2. prosinca. Kotizacije za seminar i izdavanje trenerske licence uplaćuju se na račun HAS-a. Iznos koji se uplaćuje je 200,00 (dvjesto) kuna, s opisom plaćanja SEMINAR.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R