Menu

Lista zahtjeva za prijelazima

HASZagreb (04.12.2017.) - U razdoblju od 16. do 29. studenog u Ured HAS-a pristiglo je ukupno 184 zahtjeva za prijelazom u drugi klub. Ured HAS-a evidentirao je sve zahtjeve koje, prema Pravilniku o prijelazu i registraciji atletičara, objavljuje na svojim internet stranicama, a mogu se vidjeti ovdje. O tim zahtjevima obaviješteni su i klubovi iz kojih atletičari namjeravaju prijeći u neki drugi klub. Obaviješteni klubovi imaju 7 dana (do 11. prosinca) da odgovore na ove zahtjeve.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R