Menu

IO HAS-a usvojio dokument "Selekcije, natjecanja i kandidati za 2018. godinu"

HASZagreb (22.12.2017.) - Izvršni odbor Hrvatskog atletskog saveza donio je na svojoj sjednici 20. prosinca Odluku o usvajanju dokumenta "Selekcije, natjecanja i kandidati za 2018. godinu". Sukladno postignutim rezultatima u 2017. godini hrvatski atletičari raspoređuju se u sljedeće selekcijske skupine:

1. Vrhunska selekcija
2. Međunarodna selekcija
3. Razvojna selekcija
4. Reprezentacijska selekcija
5. Perspektivna selekcija

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R