Menu

Prvenstvo Balkana za juniore-ke

HASZagreb (06.06.2018.) - Molimo klubove da nam putem elektroničke pošte dostave imena kandidata za juniorsko prvenstvo Balkana od 20.06 do 23.06. koji neće biti u mogućnosti prisustvovati navedenom natjecanju zbog školskih obaveza (državne mature). Planirani polazak na prvenstvo Balkana za juniore i juniorke je 20.06. u 08:00h iz zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu, a povratak je planiran na mjesto polaska 23.06. u 19:10h.

Kriterij Dragutina Palčića izbornika juniorske reprezentacije neće biti državno juniorsko prvenstvo jer je rok za prijave nekoliko dana ranije, shodno tome će se gledati dosad postignuti rezultati u ovoj godini – tablice sezone. Oni koji su najbliže normi za juniorsko svjetsko prvenstvo biti će u odabiru za reprezentaciju. U nekim slučajevima izbornik ima diskrecijsko pravo odabira temeljeno na procjeni i perspektivi atletičara.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R