Menu

Započeli radovi u Vukovaru

HASZagreb (21.08.2018.) -  Odlične vijesti nam stižu iz Vukovara. Nakon dugogodišnjih najava, neizmjerno nam je zadovoljstvo objaviti da su započeli temeljni radovi na izgradnji atletske staze. Planirani zemljani radovi, temelje i postavljane betonske podloge očekuje se do kraja rujna, a postavljanje poliuretanske podloge do kraja listopada kada se očekuje i otvaranje. Veselimo se što će i Vukovar dobiti atletsku stazu koja će nesumnjivo još više doprinjeti razvoju atletike i sporta u cijeloj toj regiji.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R