Menu

''Dani hrvatske atletike'' od 15.11. do 18.11.2018.

HASZagreb (29.10.2018.) - Hrvatski atletski savez organizira ''Dane hrvatske atletike'' od 15.11. do 18.11.2018. Unutar ove akcije održat će se pripreme atletičara i više radnih sastanaka vezanih uz sustav natjecanja, dokumente koji reguliraju rad saveza te unapređivanje stručnog rada. O detaljima spomenutih aktivnosti Hrvatski atletski savez će vas pravovremeno obavijestiti.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R