Menu

Redovna izborna Skupština HAS-a 24. studenog u Zagrebu

HASZagreb (31.10.2018.) - Temeljem članka 25. stavka 2., i 3. te članka 44. Statuta Hrvatskog atletskog saveza, Predsjednik HAS-a Ivan Veštić sazvao je Redovnu izbornu Skupštinu Hrvatskog atletskog saveza koja će se održati u Zagrebu  u prostorijama Kineziološkog fakulteta (Horvaćanski zavoj 15) u subotu 24. studenog 2018. u 12:00 sati

Temeljem čl. 43. Statuta HAS-a kandidaturu za predsjednika može istaknuti svaka članica Saveza s pravom glasa, minimalno 15 dana prije održavanja Skupštine, a kandidat za predsjednika mora imati pisanu potporu najmanje deset udruženih članica Skupštine s pravom glasa, koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, Statutom i Pravilnikom Saveza.

Kandidatura se podnosi Uredu Saveza osobno ili preporučenom poštom, a kandidaturu treba podnijeti najkasnije do 9.11.2018. godine.

Dokumentacija za predstojeću Skupštinu HAS-a

1. Poziv za Redovnu izbornu Skupštinu HAS-a
2. Prilog dnevnom redu Skupštine (s uputama, pojašnjenjima i rokovima)
3. Obrazac 1. (Odluka članice saveza o imenovanju člana Skupštine HAS-a)
4. Obrazac 2. (Punomoć za sjednicu Redovne izborne Skupštine HAS-a)
5. Obrazac 3. (Obrazac potpore kandidatu za Predsjednika HAS-a)

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R