Menu

Prijava učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše šk.god. 2019./2020.

HASZagreb (27.05.2019.) - Ured Hrvatskog atletskog saveza zaprimio je informaciju od Središnjeg državnog ureda za šport da je na mrežnim stranicama Ministarstva znanost i obrazovanja https://mzo.hr/hr/odluka-o-upisu-ucenika-u-razred-srednje-skole-u-skolskoj-godini-20192020?cat=122 objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 53/19).

Postupak prijave učenika koji se upisuju u odjele za športaše u ljetnom i jesenskom upisnom roku:

Opis postupaka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za športaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za športaše u NISpuSŠ-u

27.5.-2.6.2019.

 

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po športovima   nacionalnim športskim savezima u svrhu izrade rang-lista po športovima

3.6.2019.

Nacionalni športski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti 

4.-12.6.2019.

Nacionalni športski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

13.6.2019.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni športski savezi ispravljaju rang-liste 

13.-19.6.2019.

Nacionalni športski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

21.6.2019.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21.-24.6. 2019.

Kao što je u Opisu postupka navedeno, Hrvatski atletski savez će u razdoblju od 4. do 12. lipnja izraditi preliminarnu rang-listu prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti koje je usvoji Izvršni odbor HAS-a. 

Kriteriji (za sve kriterije, osim kriterija 4., uzimat će se razdoblje postignutih rezultata od 25.5.2018. do 3.6.2019.):

1.       Status reprezentativca (indeks kriterija: 1,0) 

Juniorska reprezentacija 10 bodova
Mlađe juniorska reprezentacija 6 bodova
Kadetska reprezentacija 3 boda
 
2.       Plasmani na pojedinačnim prvenstvima RH bez štafeta (indeks kriterija: 0,8)
 
Juniorsko  1-8 mjesto 1. mjesto 12 bodova ... 8. mjesto 5 bodova
Mlađe juniorsko 1-8 mjesto 1. mjesto 10 bodova ... 8. mjesto 3 boda
Kadetsko 1-8 mjesto 1. mjesto 8 bodova ... 8. mjesto 1 bod
Mlađe kadetsko 1-6 mjesto 1. mjesto 6 bodova ... 6. mjesto 1 bod
 
3.       Državni rekordi postignuti u navedenom razdoblju (indeks kriterija: 0,6)

Juniorski 20 bodova
Mlađe juniorski 15 bodova
Kadetski 10 bodova
Mlađe kadetski 5 bodova
 
4.       Poredak na tablicama HAS-a za 2018. godinu - olimpijske discipline bez štafeta (indeks kriterija: 0,4)

Juniorske  1-30 mjesto 1. mjesto 30 bodova ... 30. mjesto 1 bod
Mlađe juniorske  1-20 mjesto 1. mjesto 20 bodova ... 20. mjesto 1 bod
Kadetske 1-10 mjesto 1. mjesto 10 bodova ... 10. mjesto 1 bod
 
5.       Vrijednost rezultata (olimpijske discipline) po IAAF bodovnim tablicama bez štafeta (indeks kriterija: 0,2)
 
- broj bodova po IAAF bodovnim tablicama        

 

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R