Menu

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke 31.07 - 01.08.2019. - izborno natjecanje za Ekipno prvenstvo Europe

HASZagreb (24.07.2019.) - Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke 31.07 - 01.08.2019. bit će izborno natjecanje za Ekipno prvenstvo Europe - 2. lige u Varaždinu 10.08. – 11.08.2019.

Pri tome će se voditi interes o reprezentaciji i njenoj uspješnosti tj. reprezentacija će biti sastavljena na osnovi:

1. Nastupa na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke 31.07 - 01.08.2019. - izborno natjecanje 

2. Tablica sezone

3. Stanja forme i zdravlja atletičara

4. Mogućnosti atletičara-ke za kvalitetan nastup na više disciplina

Reprezentaciju po skupinama disciplina izborniku predlažu članovi stručne komisije te stručnog stožera za Ekipno prvenstvo Europe.

Nastup na natjecanju obaveza je svih reprezentativaca te najvažniji kriterij za nastup na Prvenstvu Balkana gdje će reprezentacija nastupiti u sastavu definirane kvote od strane ABAF.

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R