Menu

Obavijest o natječaju za izobrazbu Trenera

HASZagreb (26.07.2019.) - Obavijest o natječaju za upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u rujanskom roku. 

Ističemo da će se prijave na studij odvijati od 29.8. do 4.9.2019. godine. Razredbeni postupak održati će se u subotu, 7.9.2019. godine.

Također, skrećemo Vam pažnju da Studijski centar za izobrazbu trenera pruža mogućnost obrazovanja trenera prvostupnika što omogućava kandidatima da, završetkom ovog trogodišnjeg studija, ispune zakonsku obvezu i ostvare adekvatnu razinu obrazovanja potrebnu za rad u sportu.

U slučaju potrebe za bilo kakvim dopunskim informacijama, možete slobodno kontaktirati na niže navedeni broj telefona ili u Studentsku referadu na broj: 01/ 36 58 625.

Dokumenti:

Dopis za natječaj
Natječaj za izobrazbu trenera za redoviti studij u šk. godini 2019/2020
Natječaj za izobrazbu trenera za izvanredni studij u šk. godini 2019/2020
Obrasci za prijavu na redoviti studij
Obrasci za prijavu na izvanredni studij

Upute za prijavu kandidata koji su polagali državnu maturu
Upute za prijavu kandidata koji su srednju školu završili prije 2009/2010. i nisu polagali državnu maturu

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R