Logo

Edukacija atletskih sudaca

HASZagreb (06.10.2020.) - Sukladno propisima WA-a i Europske atletike, Hrvatski atletski savez je odgovoran za edukaciju, prava i obveze sportskih sudaca koji sudjeluju u sustavima natjecanja Hrvatskog atletskog saveza te spomenutih krovnih organizacija. 

Izvaninstitucionalni oblici edukacije nemaju legitimitet, a mogući organizatori biti će predmet djelovanja organa HAS-a. Molimo vas da za eventualnu edukaciju novih sudaca kontaktirate Hrvatski atletski savez. Savez će u tom slučaju osigurati ovlaštenog predavača i tečaj u suradnji sa zborovima atletskih sudaca. 

Samo na taj način može se provesti školovanje atletskih sudaca.

Također vas molimo u svrhu formiranja Komisije i sudačkog registra da nam pošaljete slijedeće podatke:

Ime i prezime suca, datum i godina rođenja, godina položenog sudačkog ispita, broj suđenja, kategorija sudca i kontakt

Prikupljeni podatci će se koristiti isključivo za navedene potrebe

Hrvatski atletski savez © Sva prava pridržana