Menu

Mlađe kadektinje - Državni rekordi u dvorani

60 m 7,90 Matea ČERINA 2004 BEN Rijeka 11.02.2017
  7,90= Matea ČERINA 2004 BEN Rijeka 25.02.2017
55 m pr./H (0,762/7,5m) 8,95 Nika TOMIĆ 2005 ASK Rijeka 18.02.2018
Vis / HJ 1,61 Lucija POKOS 1994 Zagreb 27.01.2007
Dalj (zona) / LJ (take-off zone) 5,42 Matea ČERINA 2004 BEN Rijeka 25.02.2017
Kugla / SP (2 kg) 13,49 Ana ŠARIĆ 1998 AGR Rijeka 05.02.2011

*čeka verifikaciju / awaiting verification

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R