Menu

Pravo na pristup informacijama

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski atletski savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom atletskom savezu. Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog atletskog saveza službenikom za informiranje imenovan je Ozren Čučković

Kontakt adresa:
Hrvatski atletski savez
Trg kralja Petra Svačića 17, 10000 Zagreb
Tel. 01 4610 117
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst

Zahtjev za pristup informacijama  (MS Word)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  (MS Word)

Izvješće za 2017. godinu

 

 

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R