Informacije

Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski atletski savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom atletskom savezu. Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog atletskog saveza službenikom za informiranje imenovan je Ozren Čučković

Kontakt adresa:
Hrvatski atletski savez

Metalčeva ulica 5, 10000 Zagreb

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati, rad sa strankama od 11:00 do 13:00 sati

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst

Zahtjev za pristup informacijama  (MS Word)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  (MS Word)

Izvješće za 2022. godinu

Izvješće za 2021. godinu

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2019. godinu

Izvješće za 2018. godinu

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana