Izvršni odbor

PREDSJEDNIK / PRESIDENT

Ivan VEŠTIĆ

DOPREDSJEDNICI / VICEPRESIDENTS

Mario BRATULIĆ
Ivan DOMISLOVIĆ
Marko JAKOPOVIĆ
Marko ŠEBALJ

ČLANOVI / MEMBERS

Dalibor BALGAČ
Mario DOBŠA
Zdravko MARIĆ
Ana MATIJEVIĆ
Slobodan MIOLOVIĆ
Dalibor PAVIĆ
Matija KIKELJ
Zvjezdana TUMA-PAVLOV

GLAVNA TAJNICA / GENERAL SECRETARY

Mihaela MAJUREC