Obrazac osnovnih podataka za atletičare korisnike programa saveza

Zagreb (08.01.2020.) -  Zbog razvidnosti podataka i radi bolje mogućnosti praćenja te sukladno dokumentima saveza, molimo sve trenere da za atletičare u selekcijama dostave popunjeni obrazac u prilogu, u protivnom realizacije zahtjeva neće biti moguća.

Molimo da treneri koji su nam već poslali svoje planove i program treninga ispune ovaj obrascu. Svi podaci u obrascu koristiti će se isključivo za potrebe rada Ureda HAs-a.

Obrazac treba dostaviti elektronskom poštom najkasnije do 15.01.2020. na službenu e-mail adresu HAS-a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Obrazac osnovnih podataka za atletičare korisnike programa saveza