Lista zahtjeva za prijelazima

Zagreb (04.12.2019.) - U razdoblju od 16. do 29. studenog u Ured HAS-a pristiglo je ukupno 150 zahtjeva za prijelazom u drugi klub, a jedan zahtjev stigao je nakon propisanog roka.

Ured HAS-a evidentirao je sve zahtjeve koje, prema Pravilniku o prijelazu i registraciji atletičara, objavljuje na svojim internet stranicama, a mogu se vidjeti ovdje. O tim zahtjevima obaviješteni su i klubovi iz kojih atletičari namjeravaju prijeći u neki drugi klub. Klubovi iz kojih atletičare odlaze imaju 7 dana (do 11. prosinca) da odgovore na ove zahtjeve na, za to, propisanom obrascu kako to predviđa Pravilnik o prijelazu i registraciji atletičara.