Hrvatski atletski savez sudjelovao u Focus Federation programu Europske Atletike

Zagreb (15.11.2019.) - Predstavnici Hrvatskog atletskog saveza u sklopu Focus Federation programa Europske Atletike prisustvovali su sastanku Vijeća, te su imali priliku upoznati vijeće kroz kratku prezentaciju sa stanjem hrvatske Atletike.