Trenerski seminar 2023. - obavijest

Zagreb (4.1.2023.) - Hrvatski atletski savez planira organizirati seminar za atletske trenere koji će se održati u nedjelju 19.02.2023. 11:00 do 14:00 sati u atletskoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu, Paviljon 1.

Okvirni raspored i teme seminara biti će objavljeni naknadno.

Sudjelovanje na seminaru je neophodno za izdavanje trenerske licence za 2023. godinu.

Molimo sve klubove da prijave svoje trenere putem obrasca za prijavu na seminar (Prilog 1: Prijavnica za trenerski seminar 2023.) najkasnije do 10.02.2023. do 12.00 sati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sukladno članku 6. Pravilnika o licenciranju trenera, zahtjev za licenciranje trenera podnosi klub. Iznimno, individualni treneri samostalno podnose Zahtjev istog sadržaja.
Oni treneri koji se licenciraju prvi put uz zahtjev moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni Obrazac za licenciranje trenera (Prilog 2: Obrazac za licenciranje trenera HAS-a)
2. Isprave kojima se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova u sportu (diploma i sl.). Treneri koji su se školovali u inozemstvu dostavljaju presliku nostrificirane diplome.
3. Fotografija trenera za kojega se podnosi zahtjev
4. Izvadak iz kaznene evidencije kojom se potvrđuje da podnositelj nije osuđivan – u skladu s odredbom članka 111. stavak 1. i 2. Zakona o sportu

Uvjerenje izdaje Ministarstvo pravosuđa putem pošte, a da bi se potvrda ishodila potrebno je poslati zahtjev na službenom obrascu (u prilogu 3). Zahtjev treneri trebaju ispuniti sa svojim osobnim podacima, ali je vrlo važno da u zaglavlje zahtjeva (gornji lijevi ugao) kao podnositelj bude naveden KLUB ZAJEDNO S ADRESOM, i da ovlaštena osoba za zastupanje kluba zahtjev potpiše i ovjeri pečatom kluba na mjesto gdje piše potpis ovlaštene osobe (donji desni ugao). Treneri su dužni priložiti i kopiju osobne iskaznice ili putovnice. Zatim klub oba dokumenta šalje u Ministarstvo koje će potom poštom poslati potvrde klubu.
Adresa: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Odjel kaznene evidencije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Prilog 3: Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za o podacima iz članka 13. stavka 4. zakona uz suglasnost
VAŽNO: U obrascu se ne traži adresa kluba, ali ju je potrebno čitko nadopisati jer će Ministarstvo potvrde zbirno vraćati klubovima, a ne trenerima osobno.

Klubovi koji produljuju trenerima licence molimo da dostave samo dokumente pod točkom 4 uz popunjenu prijavu za seminar iz priloga 1.

Pristojbe za produljenje trenerskih licenci za 2023. godinu iznose:

- 30,00 € – licenca A i B
- 45,00 € – licenca C
- 60,00 € – licenca D

Pristojbe se uplaćuju na račun Hrvatskog atletskog saveza:
Hrvatski atletski savez
Metalčeva ulica 5, Zagreb
IBAN: HR6023600001101666023
Opis: Trenerska licenca 2023.

Po primitku prijava i ostale dokumentacije Hrvatski atletski savez će izdati klubovima račune koje je potrebno platiti najkasnije do četvrtka 16.02.2023. Naknadne prijave i odjave neće se uzimati u obzir.
Na seminaru će se biti potrebno evidentirati, a po završetku će se dijeliti trenerske licence.
Trenerska licenca iz 2022. godine biti će važeća do održavanja navedenog seminara.

Za sve naknadne upite ili eventualne nejasnoće molimo vas da se obratite Uredu Hrvatskog atletskog saveza.

Prilozi:
• Prilog 1: Prijavnica za trenerski seminar 2023.
• Prilog 2: Obrazac za licenciranje trenera HAS-a
• Prilog 3: Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja za o podacima iz članka 13. stavka 4. zakona uz suglasnost
• Prilog 4: Pravilnik o licenciranju trenera

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana