Redovna godišnja Skupština HAS-a održat će se 15. prosinca

Zagreb (1.12.2023.) - Redovna godišnja Skupština Hrvatskog atletskog saveza za 2022. godinu održati će se u Zagrebu u petak 15. prosinca 2023. godine s početkom u 13:00 sati u hotelu Westin, Kršnjavoga 1.

Ukoliko je predstavnik člana Skupštine spriječen sudjelovati na sjednici, može se imenovati zamjena u formi dopisa na službenom memorandumu, potpisano od strane ovlaštene osobe za zastupanje. Dopis je potrebno dostaviti Hrvatskom atletskom savezu prije Skupštine putem e-maila ili osobno u Ured HAS-a.

Dnevni red Skupštine:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
   a. radnog predsjedništva (3 člana)
   b. verifikacijske komisije (3 člana)
   c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Usvajanje dnevnog reda i verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
5. Podnošenje izvješća za 2022. godinu:
   a. izvješće o radu Saveza i rezultatima
   b. izvješće o financijskom poslovanju
   c. izvješće Nadzornog odbora
   d. izvješće Stegovnog odbora
6. Rasprava o izvješćima iz točke 5. i njihovo usvajanje
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog atletskog saveza
8. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog atletskog saveza
9. Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Hrvatskog atletskog saveza te pročišćenog teksta Poslovnika o radu Skupštine
10. Usvajanje Pravilnika o sustavu natjecanja Hrvatskog atletskog saveza
11. Pregled izvršenog plana rada za 2023. uz dopunu te usvajanje plana rada za 2024.g.
12. Pregled izvršenog financijskog plana za 2023. uz dopunu te usvajanje financijskog plana za 2024.g.
13. Razno
14. Zaključenje Skupštine

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana