Trenerski seminar u Makarskoj - obavijest

Zagreb (18.03.2024.) - Kao što je i najavljeno, seminar za atletske trenere održat će se u subotu 06.04.2024. u Apfel Areni, Volicija 5, Makarska s početkom u 10:30 sati.

Sudjelovanje na seminaru je neophodno za izdavanje trenerske licence za 2024. godinu, bez koje treneri neće moći sudjelovati u sustavu natjecanja, pripremama i ostalim aktivnostima Saveza.
Raspored i teme seminara su sljedeće:

09:30 – 10:20 Registracija
10:30 – 10:35 Uvodne napomene
10:40 – 12:00 Zona – optimalno stanje uma (Sandra Đurijanček)
12:15 – 13:30 Osnove dijagnostičkih postupaka i analize rezultata kondicijske pripremljenosti sportaša (Vlatko Vučetić)
13:35 – 14:25 Ručak
14:30 – 15:15 Osnovne postavke treninga Nine Vuković (Igor Čordaš)
15:20 – 16:00 Smjernice razvoja hrvatske atletike – radionica (Mladen Katalinić, Ivan Desić, Saša Belčić)

Molimo klubove da prijave svoje trenere putem obrasca za prijave na seminar (Prilog 1: Obrazac za licenciranje trenera) najkasnije do 27.03.2024. do 12.00 sati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sukladno čl. 6 Pravilnika o licenciranju trenera, zahtjev za licenciranje trenera podnosi klub. Iznimno, individualni treneri samostalno podnose Zahtjev istog sadržaja.
Uz Obrazac za licenciranje trenera a sukladno čl. 6 Pravilnika potrebno je dostaviti i sljedeće:

- isprave kojima se dokazuje stručna osposobljenost za obavljanje poslova u sportu (diploma i sl.). Treneri koji su se školovali u inozemstvu dostavljaju presliku nostrificirane diplome.
- fotografija trenera za kojega se podnosi zahtjev.
- potvrda o nekažnjavanju
- potvrda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak
- dokaz o uplaćenoj pristojbi za trenersku licencu

Pristojbe za trenerske licence za 2024. godinu iznose:
-    40,00 € - licenca za trenere 1., 2., 3., 4. i 5. razine
-    60,00 € - privremena licenca i tehnički suradnik u treningu

Pristojbe se uplaćuju na račun Hrvatskog atletskog saveza:

Hrvatski atletski savez
Metalčeva ulica 5, Zagreb
IBAN: HR6023600001101666023
Opis: Trenerska licenca 2024.

Po primitku prijava i ostale dokumentacije, Hrvatski atletski savez će izdati klubovima račune koje je potrebno platiti najkasnije do srijede 03.04.2024. Naknadne prijave i odjave neće se uzimati u obzir.
Na seminaru će se biti potrebno evidentirati, a po završetku će se dijeliti trenerske licence.
Trenerska licenca iz 2023. godine bit će važeća do održavanja navedenog seminara.
Za sve naknadne upite ili eventualne nejasnoće, molimo vas da se obratite Uredu Hrvatskog atletskog saveza.
Prilozi:

- Prilog 1: Prijavnica za trenerski seminar 2024.
- Prilog 2: Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz članka 13. stavka 4. zakona uz suglasnost

Za one koji neće moći doći i uživo prisustvovati seminaru, bit će omogućeno on-line praćenje seminara za što je potrebno uplatiti dodatnu kotizaciju u iznosu od 20 eura uz cijenu licence.
Upute za on-line praćenje, kao i kod za pristup, bit će poslane na mail nakon uplate kotizacije.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2023 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana