Obavijest klubovima

Zagreb (22.11.2017.) - Zahtjevi za pripreme, različite potvrde i ostala korespondencija u službene svrhe mogu se slati samo sa službenih adresa klubova na službenu adresu saveza. S privatnih adresa zahtjevi se neće razmatrati.

 Mole se klubovi da se sa službenih adresa ne javljaju treneri pojedinačno sa zahtjevima nego da odgovorna osoba u klubu objedini sve zahtjeve i pošalje ih u ime cijelog kluba. Ovu smo obavijest već u različitim formama slali klubovima. U zajedničkom je interesu da komunikacija bude sa službenih adresa elektronske pošte jer se tako smanjuje mogućnost pogreške.

Ured Hrvatskog atletskog saveza