Logo

Tablice svih vremena - Sedmoboj (Ž)

Rezultat
Mark
Atletičarka
Athlete
Rođ.
Born
Klub
Club
Mjesto
Venue
Datum
Date
  100pr -Vis -Kugla-200m-Dalj -Koplje-800m
100H-High- Shot -200m-Long-Javelin-800m
5611 Lucija CVITANOVIĆ
91
ZAG Orlando, FL 12/13.05.2016
  14,46/+0,1 - 1,75 - 11,79 - 26,33/+1,0 - 5,47/+0,2 - 46,18 - 2:15,37
5237 Marina BANOVIĆ
82
DZ Tel-Aviv 26/27.06.2010
  14,17/+0,3 - 1,54 - 10,85 - 24,93/+0,5 - 5,38 - 37,82 - 2:18,18
5057 Tihana SARAČ
85
MK Azuza, CA 17/18.04.2008
  14,86 - 1,50 - 12,49 - 26,00 - 5,72 - 35,08 - 2:25,79
4801 Wanda HABER ZELANTO
98
AGR Zagreb 13/14.05.2017
  15,03/+0,4  1,61  8,92  25,91/+0,6  5,57/+1,0  23,53  2:16,10
4792 Tihana JELETIĆ
96
DZ Zagreb 13/14.05.2017
  15,39/+0,4  1,76  9,69  26,83/+0,9  5,48/+0,0  36,70  2:42,91
4774 Dolores ĆOSIĆ
99
DZ Zagreb 13/14.05.2017
  15,00/+0,4  1,49  11,64  25,74/+0,6  5,40/+0,5  32,53  2:31,95
4640 Margita PAPIĆ
61
DZ Rijeka 06/07.10.1984
  13,7 - 1,70 - 9,55 - 25,5 - 5,05 - 20,32 - 2:36.8
4616 Silvija MRAKOVČIĆ
68
KRB Rijeka 13/14.10.1995
  15,68 - 1,67 - 8,92 - 26,46 - 5,89 - 23,08 - 2:32,13
4585 Ivana LONČAREK
91
ZAG Maribor 26/27.05.2007
  14,10 - 1,52 - 8,97 - 24,74 - 5,11 - 23,41 - 2:32,40
4581 Ana KRILETIĆ
96
ASK San Antonio, TX 05/06.05.2018
  15,2/+1,9 - 1,52 - 9,32 - 27,26/-0,6 - 5,57/0,0 - 40,15 - 2:41,29
Uz pomoć vjetra / Wind assisted marks:
5297 Marina BANOVIĆ
82
DZ Čakovec 22/23.05.2010
  14,05/+2,6 - 1,56 - 10,75 - 24,98/+0,8 - 5,63/+3,3 - 40,11 - 2:24,58
Hrvatski atletski savez © Sva prava pridržana