Menu

Obavijest o natječaju za upis na PSSIT-SCIT u ak.god. 2019./20. u lipanjskom upisnom roku

HASZagreb (21.05.2019.) - Od Studijskog centra za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dobili smo obavijest o upisu u lipanjskom roku. Prijave na studij odvijati će se od 3. do 7. lipnja 2019. godine. Također, skrećemo Vam pažnju da Studijski centar za izobrazbu trenera pruža mogućnost obrazovanja trenera prvostupnika što omogućava kandidatima da, završetkom ovog trogodišnjeg studija, ispune zakonsku obvezu i ostvare adekvatnu razinu obrazovanja potrebnu za rad u sportu.

U slučaju potrebe za bilo kakvim dopunskim informacijama, možete kontaktirati na broj telefona 01/ 36 58 623 ili u Studentsku referadu na broj 01/ 36 58 625.

Dokumenti:

Dopis za natječaj
Natječaj za izobrazbu trenera za redoviti studij u šh. godini 2019/2020
Natječaj za izobrazbu trenera za izvanredni studij u šh. godini 2019/2020
Obrasci za prijavu na redoviti studij
Obrasci za prijavu na izvanredni studij

Upute za prijavu kandidata koji su polagali državnu maturu
Upute za prijavu kandidata koji su srednju školu završili prije 2009/2010. i nisu polagali državnu maturu
Informacija o stručnom specijalističkom studiju

Sponzori

Nike Z L A T N I    S P O N Z O R