Prijava učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše šk.god. 2022./2023.

Zagreb (24.05.2022.) - Ured Hrvatskog atletskog saveza zaprimio je informaciju od Ministarstvo turizma i sporta da je na njihovim mrežnim stranicama objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“, broj: 57/22): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html.

Postupak prijave učenika koji se upisuju u odjele za športaše u ljetnom upisnom roku je sljedeći:

Opis postupka Datum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za športaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za športaše u NISpuSŠ-u 23.5.-31.5.2022. 
Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima 1.6.2022. 
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 2.6.-14.6.2022. 
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 14.6.2022. 
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)
Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste
15.6.-20.6.2022. 
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta 21.6.2022. 
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 21.-24.6.2022. 

Kao što je u Opisu postupka navedeno, Hrvatski atletski savez će u razdoblju od 2. do 14. lipnja izraditi preliminarnu rang-listu prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti koje je usvojio Izvršni odbor HAS-a, a mogu se preuzeti na ovdje.
Hrvatski atletski savez rangira, temeljem kriterija, samo one atletičare koje Ministarstvo turizma i sporta dostavi Savezu, a registrirani su u HAS-u.

HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ
Croatian Athletics Federation

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  W: www.has.hr
T: +385 1 4613 499
OIB: 75893754111

Metalčeva ulica 5 (IV kat)
HR-10000 Zagreb

Copyright 2022 © Hrvatski atletski savez | Sva prava pridržana